Steder i Valparaíso

Åben kort
Lokal tid:
19:39:58
Valparaíso
Administrative Region:Valparaíso
Befolkning:284 630
Telefonopkald:
+56-32
Postnummer:
2340000

Placering på kortet over Chile

Map SVG
ValparaísoValparaíso
Valparaíso

Valparaíso

Valparaíso
localityLæs mere
Gran Hotel Gervasoni

Gran Hotel Gervasoni

Paseo Gervasoni Nº1 - Cerro Concepción, Valparaíso
lodgingLæs mere
Alojamiento Ely

Alojamiento Ely

Buenos Aires 629, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Viaviacafe

Viaviacafe

Almirante Montt 217 - Cerro Alegre, Valparaíso
restaurantLæs mere
Fauna Valparaiso

Fauna Valparaiso

Paseo Dimalow 166, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Hostal Maison de la Mer

Hostal Maison de la Mer

General Mackenna 527, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere

Hotel del Cerro

Almirante Montt 44, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Hotel Palacio Astoreca

Hotel Palacio Astoreca

Monte Alegre 149, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Zero Hotel

Zero Hotel

Lautaro Rosas 343, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Hotel Ultramar Valparaíso

Hotel Ultramar Valparaíso

José Joaquín Pérez 173, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Puerta Escondida Bed & Breakfast

Puerta Escondida Bed & Breakfast

Templeman 549, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Casa Kultour B&B

Casa Kultour B&B

Templeman 645, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Hostal Cerro Alegre Valparaíso

Hostal Cerro Alegre Valparaíso

Urriola 562, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Casa Hostal Artillería 199 Bed And Breakfast

Casa Hostal Artillería 199 Bed And Breakfast

Artillería 199, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Hotel Diego de Almagro Valparaiso Hotel

Hotel Diego de Almagro Valparaiso Hotel

Molina 76, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Somerscales Hotel Boutique

Somerscales Hotel Boutique

San Enrique 446, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Hotel Reina Victoria

Hotel Reina Victoria

Sotomayor 190, Valparaíso
lodgingLæs mere
Hotel Cirilo Armstrong

Hotel Cirilo Armstrong

cirilo armstrong 12 - Cerro Alegre, Valparaíso
lodgingLæs mere
Hotel Boutique Sutherland House

Hotel Boutique Sutherland House

Avenida Alemania 4966, Cerro Alegre, Valparaíso
lodgingLæs mere
Viña del Mar

Viña del Mar

Viña del Mar
localityLæs mere

📑 Valparaíso alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning